Integrált Politika

A GÁTIBA Energie Kft célja a hosszú távú, biztonságos és nyereséges működés. Elve pedig, hogy vevői kívánságainak megfelelve, de biztonságosan, felelős módon tevékenykedjen, amely tiszteletben tartja a környezetet, az alkalmazottai, vásárlói és a lakosság egészségét. Elkötelezettek vagyunk termékeink, környezetvédelmünk, egészségügyünk és munkabiztonságunk folyamatos fejlesztésére, nem kötünk kompromisszumot a vevői igények, a környezet, az egészség és a biztonság terhére, a nyereség vagy a gyártás érdekében.

Minőségpolitikánk

A fenti célok megvalósítására olyan belső szabályozási rendszert vezetünk be és alkalmazunk, amely a minőségügy terén az ISO 9001:2015 szabvány követelményeire épül.

A működési lehetőségek és a piaci igények maradéktalan kielégítése mellett maximálisan figyelembe vesszük a vevőink egyedi igényeit is. A rólunk kialakult kedvező képet úgy tekintjük, hogy az hosszú távon elősegíti versenyképességünket, és javítja piaci pozíciónkat. Ennek érdekében kiváló megítélésű, elismert piaci szereplővé akarunk válni. El kívánjuk érni, hogy a vevő elsősorban ne az áralkuban legyen érdekelt, hanem a hozzáértő cégtől származó, magas minőséget képviselő szolgáltatásban.

A rendszer célja a kockázatok olyan, elfogadhatóan alacsony szinten tartása, amely a tulajdonosok, a vevők, a társaság alkalmazottai számára hosszú távú biztonságot nyújt. Fennmaradásunk alapvető feltételének tekintjük a folyamatos fejlődést, fejlesztést.

Biztonságpolitikánk

Mindennél fontosabbnak tartjuk az emberi életet, és a kockázatokat ennek szellemében kezeljük. Hiszünk abban, hogy mind a személyi sérülések, mind a termelőeszközökben keletkező károk megakadályozhatóak, illetve elkerülhetőek. Így csökkenthető a kieső munkanapok száma. A kockázatértékelés segítségével a munkahelyi veszélyeztetettség szintjét folyamatosan csökkentjük. Minden törvényi előírást betartunk, és ahol elfogadhatatlan a kockázat, ott még szigorúbb követelményeket alkalmazunk. Odafigyelünk folyamataink veszélyes pontjaira, hogy se dolgozóink, se ügyfeleink egészségét, biztonságát ne veszélyeztessük. Minden dolgozónknak meg kell ismernie, és a gyakorlatban alkalmaznia kell a biztonságos munkavégzés elméletét. Fontos a MEBIR tevékenység információ átadásának növelése mind a dolgozók, mind a külső partnerek felé. A munkafolyamat valamennyi résztvevőjének hozzáállása befolyásolja a MEB eredményességét. Mindannyian felelősek vagyunk alapelveink betartásáért. A MEB teljesítmény és irányítási rendszerfejlesztés hatékonyságának növelése a célunk. Ennek érdekében működtetjük az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti MEB irányítási rendszerünket.

Környezeti politikánk

A környezet védelmével kapcsolatos tevékenységünket az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük. A káros kibocsátások mennyiségének, hatásának csökkentésére törekszünk a kisebb környezeti terheléssel járó technológiák alkalmazási arányának javítására, az anyag-, energia-felhasználás, és a hulladékok keletkezésének fokozatos csökkentésére. Célul tűztük ki, hogy a szolgáltatásaink során folyamatosan fejlesztjük azon folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását. Minden területen bevezetjük és működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést. Oktatással, képzéssel tudatosítjuk munkatársainkkal, mennyire fontos a környezet alakításában betöltött szerepük.

Alkalmazottainkat folyamatosan képezzük, hogy a környezetvédelmi előírásokat minél fontosabbnak tartsák, és ennek megfelelően végezzék munkájukat.

Vezetőségünk rendszeresen felülvizsgálja a minőségirányítási, a biztonsági, és a környezetvédelmi előírások betartását. Alapelveink, e politika betartását figyelembe véve optimalizáljuk a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását. Előírásaink betartásával jó példát szeretnénk mutatni üzleti partnereinknek és környezetünknek.

„Munkánkat a biztonság, a környezet és a minőség iránti elkötelezettségünk irányítja”

Veszprém, 2019. augusztus 1.

Gazdag Barna
ügyvezető